Karafun Karaoke
Video Karaoke


Hướng Dẫn


Z ------------------------------- Toggle fullscreen mode - (phóng lớn/nhỏ màn ảnh video)
T ------------------------------- Toggle track1/track2 - (Tắt/mở tiếng thông dụng)
A ------------------------------- Toggle audio1/audio2 - (Tắt/mở tiếng cho dạng file .mpg, .dat)
Ctrl ---------------------------- Enable add songs - (mở khung thêm số bài hát)
Enter --------------------------- Add song to playlist - (xác nhận số bài hát)
Space (Play/Pause on remote) ----- Pause/Play toggle - (ngưng/play bài hát)
M ------------------------------- Mute - (tắt/mở tiếng của loa)
N (Next on remote) -------------- Play next song - (play bài kế)
P (Back on remote) -------------- Play previous song - (play bài trước)
R ------------------------------- Repeat song - (play lại từ đầu bài hát)
B ------------------------------- Rewind - (Tua lui)
F ------------------------------- Fast forward - (tua tới)
L ------------------------------- Show/hide playlist - (Xem danh sách bài hát đã chọn)
ESC (Stop on remote) --------- Stop the current media - (ngưng tất cả chương trình)

D ------------------------------- Toggle Deinterlace - (dùng cho video bị lem)
W ------------------------------- Toggle aspectRatio to 4:3 - (phóng to/nhỏ màn ảnh, dùng trên những video không thuộc màn ảnh rộng)

Bước 1 - Vào Start > Programs > Creative > tìm và chạy phần "Creative Entertainment Console"

Bước 2 - Xem hình hướng dẫn phía dưới

 photo chinh effect trong sc XFI.png

DISCLAIMER

KarafunQuan do not host any videos or uploads any media files which is found here. This site only contains links that lead you to other sites. Therefore, KarafunQuan is not liable for any copyrighted contents. If you have any legal complaints please contact the appropriate media file hosters.