Karafun Karaoke
Video Karaoke

Welcome to KarafunQuán

KarafunQuán là nơi tụ hội cho các bạn yêu thích ca hát Karafun. Mục tiêu của KarafunQuán là nhằm tìm tòi các bài hát được tạo ra từ Karafun Studio/Editor để mọi người cùng tham khảo kỹ thuật cách làm Karafun karaoke của mỗi người.


Ngoài ra, KarafunQuán cho phép các bạn upload mục lục bài hát của mình lên tài khoản KarafunQuán cá nhân để biến nó thành một mục lục bài hát online thực thụ. Thông qua phần mềm "KaraCzar Karaoke" được cung cấp hoàn toàn "MIỄN PHÍ" các bạn có thể tạo mục lục nhanh chóng cùng sự kết hợp với KarafunQuán web để tìm bài và ca hát như một đầu máy karaoke chuyên nghiệp. Xin ghé vào mục KaraCzar Karaoke để tìm hiểu thêm chi tiết.


Mong các bạn tham gia và ủng hộ KarafunQuán!

Thông Báo

DISCLAIMER

KarafunQuan do not host any videos or uploads any media files which is found here. This site only contains links that lead you to other sites. Therefore, KarafunQuan is not liable for any copyrighted contents. If you have any legal complaints please contact the appropriate media file hosters.